Team arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Graditeljstvo arrow
Na dolazak gostiju utječe i kvaliteta prometnica. U Hrvatskoj je u proteklih deset godina sagrađeno otprilike dvije tisuće kilometara svih vrsta cesta, a nastavlja se proces pojačane gradnje autocesta.
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes