Listače
Uzgajamo i proizvodimo sve vrste sadnica javora, divljeg kestena, breze, graba, bukve, jasena, ginka, tulipanovca, japanske jabuke, trešnje i višnje, murve, hrasta, vrbe i mnogih drugih sadnica iz porodice listača.
   Tourist arrow Tourism Club arrow Rasadnik Šincek arrow Listače
Tourism Club
Multimedia
Ulixes
Pretraživanje
Istrazivanje 2006
 
Listače

1.
Acer campestre (poljski javor, klen)

2.
Acer campestre (klen obrezivan kuglasto)

3.
Acer ginalla (kineski javor)

4.
Acer negundo (jasenolisni javor, pajavac)

5.
Acer negundo 'Aureovariegatum' (jasenolisni zlatno-šareni javor)

6.
Acer negundo 'Flamingo' (jasenolisni šareni javor sa roza rubovima)

7.
Acer negundo 'Variegatum' (jasenolisni šareni javor sa bijelim rubovima)

8.
Acer palmatum (dlanolisni japanski javor)

9.
Acer palmatum 'Blood Goot' (tamnocrveni dlanolisni japanski javor)

10.
Acer palmatum 'Dissectum' (dlanolisni javor s urezanim lišćem)

11.
Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum' (dlanolisni javor s crvenim urezanim lišćem)

12.
Acer platanoides (javor mliječ)

13.
Acer platanoides 'Crimson King' (crvenolisni javor mliječ)

14.
Acer platanoides 'Drummondii' (javor mliječ sa bijelim rubom)

15.
Acer platanoides 'Globosum' (kuglasti javor mliječ)

16.
Acer pseudoplatanus 'Leopoldi' (šarenolisni gorski javor)

17.
Acer saccharinum (srebrnolisni javor, javor šećerac)

18.
Aesculus hypocastanum (divlji kesten, bijeli cvijet)

19.
Albizia julibrisin (albicija, roza cvijet)

20.
Aralia elata (aralija, bijeli štitasti cvat)

21.
Betula pendula (breza)

22.
Betula pendula 'Purpurea' (crvenolisna breza)

23.
Betula pendula 'Youngii' (viseća breza)

24.
Caragana arborescens (karagana, žuti cvijet)

25.
Caragana arborescens 'Pendula' (viseća karagana)

26.
Caragana arborescens 'Pendula Laciniata' (viseća karagana sa sitnijim lišćem)

27.
Carpinus betulus (grab)

28.
Carpinus betulus 'Fastigiata' (stupoliki grab)

29.
Catalpa bignonioides (cigaraš, katalpa, bijeli cvijet)

30.
Catalpa bignonioides 'Nana' (kuglasta katalpa)

31.
Corylus avellana (lijeska)

32.
Corylus avellana 'Contorta' (vijugasta lijeska)

33.
Fagus sylvatica (bukva europska)

34.
Fagus sylvatica 'Atropunicea' (crvenolisna bukva)

35.
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' (stupolika zlatna bukva)

36.
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' (crvenolisna viseća bukva)

37.
Fraxinus excelsior (bijeli, gorski jasen)

38.
Fraxinus excelsior 'Aurea' (zlatni jasen)

39.
Fraxinus excelsior 'Globosum' (kuglasti jasen)

40.
Fraxinus excelsior 'Pendula' (viseći jasen)

41.
Ginkgo biloba (ginko)

42.
Laburnum anagyroides (zanovijet, zlatna kiša, žuti, grozdasti cvijet)

43.
Liriodendron tulipifera (tulipanovac)

44.
Liquidambar styraciflua (likvidambar)

45.
Malus purpurea 'Eleyi' (crvenolisna japanska jabuka, tamnoroza
cvijet)   
 
46.
Malus Paradox (viseća jabuka, bijeli cvijet)

47.
Morus alba 'Pendula' (viseća murva, dud)

48.
Paulownia tomentosa (paulonija, ljubičasti cvijet)

49.
Platanus acerifolia (javorolisna platana)

50.
Prunus cerasifera 'Nigra' (crvenolisna šljiva, roza cvjetovi)

51.
Prunus serrulata 'Amanogawa' (stupolika japanska trešnja, svjetloroza cvjetovi)

52.
Prunus serrulata 'Fruticosa' (kuglasta japanska trešnja, svjetloroza cvjetovi)

53.
Prunus serrulata 'Kanzan' (japanska trešnja s duplim tamnoroza cvjetovima)  

54.
Prunus serrulata 'Kiku-shidare sakura' (viseća japanska trešnja, roza dupli cvjetovi)

55.
Prunus serrulata 'Shidare-yoshino' (viseća japanska trešnja, bijelo roza cvjetovi)

56.
Prunus serrulata 'Taisan' (japanska trešnja, roza cvjetovi)

57.
Prunus subhirtela 'Pendula Rubra' (viseća japanska višnja, svjetloroza
cvjetovi)

58.
Prunus triloba (ukrasni badem, dupli roza cvjetovi)

59.
Quercus robur 'Fastigiata' (stupoliki hrast lužnjak)

60.
Quercus rubra (crvenolisni američki hrast)

61.
Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge' (bagrem sa roza cvjetovima)

62.
Robinia pseudoacacia 'Tortuosa' (vijugasti bagrem)

63.
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' (kuglasti bagrem)

64.
Salix alba 'Tristis' (žalosna vrba)

65.
Salix caprea 'Pendula' (viseća cica-maca, vrba iva)

66.
Salix integra 'Hakuro-nishiki' (šarenolisna japanska vrba)

67.
Salix matsudana 'Tortuosa' (vijugasta kineska vrba)

68.
Sorbus aucuparia (jarebika, bijeli cvijet, crvene bobice)

69.
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' (stupolika jarebika, bijeli cvijet, crvene
bobice)

70.
Tilia cordata (sitnolisna lipa)

71.
Ulmus glabra 'Fastigiata' (gorski, stupoliki brijest)

72.
Ulmus glabra 'Pendula' (gorski, viseći brijest)

73.
Ulmus pumilla (sibirski brijest)

Status
        Tourist
        Business
        Team
Ako još niste član Tourism Cluba, molimo Vas da se registrirate.
Ime:
Šifra:
Istraživanja
Istrazivanje
Vremenska prognoza
Forum
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes