Cjenik usluga
Naknada za uslugu upravljanja portfeljem investitora obračunava se kao udio u ostvarenoj dobiti. Obračun naknade se obavlja svakih šest mjeseci.
   Business arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Financijski sektor arrow RAST d.o.o. arrow Cjenik usluga
Financijski sektor
Ulixes
Pretraživanje
 
Ugovor o upravljanju portfeljem sklapa se s investitorima koji u portfelj ivestiraju najmanje 100.000,00 kn. Tekst ugovora šalje RAST d.o.o. investitoru koji izrazi namjeru korištenja ove usluge.

Ostalim uslugama brokerskog društva RAST cijena se određuje za svaki konkretni slučaj u dogovoru s korisnikom.

Brokerske usluge za dionice i prava
Promet ostvaren dionicama i pravima u zadnjih 6 mjeseci u kn:

OD
DO
IZNOS PROVIZIJE PO TRANSAKCIJI
0,00
100.000,00
1,00%
100.000,01
500.000,00
0,90%
500.000,01
1.000.000,00
0,80%
1.000.000,01
5.000.000,00
0,70%
Više od 5.000.000,01
0,50%

Brokerske usluge za obveznice
Promet ostvaren u zadnjih 6 mjeseci u kn:

OD
DO
IZNOS PROVIZIJE PO TRANSAKCIJI
0,00
3.000.000,00
0,20%
3.000.000,01
10.000.000,00
0,15%
Više od 10.000.000,01
0,10%

U iznos provizije uključene su provizije Zagrebačke odnosno Varaždinske burze i Središje depozitne agencije. Ako je obračunata provizija po nalogu manja od minimalne, obračunava se minimalna. Minimalna provizija po nalogu iznosi 140,00 kuna.
Status
        Tourist
        Business
        Team
Ako još niste član Tourism Cluba, molimo Vas da se registrirate.
Ime:
Šifra:
Istraživanja
Istrazivanje

    

Promotivni materijali
Rezervacije
Projekti
Forum
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes